Webbdesign

Webbdesign betraktar vi som konst att skapa webbsidor. Tack vare det är våra projekt överskådliga, läsbara och lätta att navigera, användar- och sökomotorvänliga. Som resultat besöks de oftare av Internetbesökare.

Vi specialiserar oss på att skapa individuella lösningar. Varje sida, butik, service eller webbportal är för oss en unik utmaning till vilken vi engagerar designers, analytiker och programmerare. Vi skapar allt utefter beställning. Varje order föregås av en noggrann analys av konkreta behov och kundens förutsatta mål. Tack vare vårt engagemang, våra kunskaper och erfarenheter hjälper vi att förvandla minimalt kalkylerade investeringskostnader till konkreta resultat.

Hur webbsidan ser ut avgör om er potentiella kund stannar på er webbsida och gör sig bekant med er offert eller om han eller hon stänger sökmotorns fönster och går vidare. Därför är det ytterst viktigt att er webbsida väcker intresse genom sitt utseende samt på ett läsbart sätt överför företagets budskap och offert.

Vi kan skapa allt från en webbsida i enlighet med noggranna instruktioner och material som vår kund levererat, till att vi själva svarar för webbsidans projektering utifrån basuppgifter om företaget (vi skriver alltså i så fall text och väljer bilder mm för webbsidan).

Kostnaden för en webbsida beror på många faktorer, bl. a. på hur många sidnivåer den kommer att bestå av eller på mängden grafik och hur pass avancerade tekniker vi använder. Därför är webbsidans pris individuellt anpassat till varje beställning. För de kunder som specifikt intresserar sig för webbdesign förbereder vi gärna en detaljerad offert som också innehåller webbsidans koncept och huvudsidans grafiska projekt.

När vi genomför vår service kan ni:

  • övervaka arbetet genom en direkt tillgång till den tillfälliga sidan (den är då alltså bara tillgänglig för er). Detta möjliggör en löpande kontroll av uppbygganden av webbsidan och ett snabbt införande av alla slags korrigeringar på varje etapp.
  • fortlöpande testa webbsidan som kommer att skapas. Alla problem som eventuellt uppstår kommer därmed att snabbt och enkelt kunna avhjälpas under hela processen.

Till varje projekt anpassar vi en lämplig teknik och lämpliga arbetsverktyg, och vi försöker även göra ett unikt arbete för varje projekt. Vi är övertygade om att vår offert riktas just till er och hoppas att vår nästa professionella webbsida skapas på er Internetadress.